Výpisy z IS veřejné správy

Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách

Kdokoliv může notáře požádat o vyhotovení ověřeného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.

Za vydání výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je účtována odměna notáře ve výši 50,-- Kč (bez DPH).