Výpisy z IS veřejné správy

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat kdokoliv. Výpis lze požadovat na základě sdělení IČ nebo firmy obchodní společnosti se sídlem kdekoliv v České republice

Notář může vydat jednak úplný výpis ( veškeré informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy) nebo výpis platných informací, tj. informací k aktuálnímu datu.

Za vydání výpisu z Obchodního rejstříku je účtována odměna notáře ve výši 50,-- Kč (bez DPH).