Notářské služby

Právní pomoc v souvislosti s notářskou činností

Notář poskytuje právní porady, zastupuje v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními a jinými orgány a v občanském soudním řízení (katastrální úřad, živnostenský úřad, obchodní rejstřík, soudy, magistráty a obecní úřady..), sepisuje listiny (např. podání na katastrální úřad, soudy, plné moci, návrhy).

Odměna notáře se účtuje po dohodě s klientem dle advokátního tarifu vyhlášky č. 618/2004.