Výpisy z IS veřejné správy

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat kdokoliv.

Za vydání výpisu z Katastru nemovitostí je účtována odměna notáře ve výši 100,-- Kč (bez DPH).

Je možné požádat o částečný výpisy z Katastru nemovitostí, kde částka za výpis z Katastru nemovitostí je stejná.

Výpis vydaný notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému katastrálním úřadem.