Notářské služby

Protesty směnek

Notář provádí protesty směnek podle zvláštního zákona.

ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Tarifní hodnotou je výše peněžité částky.