Notářské služby

Přímé zápisy do veřejných rejstříků

Dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob jsou veřejnými rejstříky:

-    spolkový rejstřík
-    nadační rejstřík
-    rejstřík ústavů
-    rejstřík společenství vlastníků jednotek
-    obchodní rejstřík
-    rejstřík obecně prospěšných společností. 

Od roku 2015 notáři nově mohou provést zápis do výše uvedených veřejných rejstříků na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis, jestliže zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu do veřejného rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby. Notář daný zápis proveden, jestliže daný notářský zápis je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním, popřípadě byly splněny formality nebo právní jednání, které jsou vyžadovány a notáři byly předloženy všechny listiny, které právní předpisy vyžadují pro zápis do veřejného rejstříku. Podrobně zápis notářem upravují § 108 až § 118 zákona č. 304/2013 Sb. Přímé zápisy notářem jsou výhodné pro klienty zejména v případě, kdy se zakládají obchodní společnosti, neboť přímo notář Vám odsouhlasí znění obchodní firmy z hlediska nezaměnitelnosti a další výhodou je, že soudní poplatek za prvozápis společnosti do obchodního rejstříku je účtován ve snížené výši – u společnosti s ručením omezeným 2.700,-- Kč, u akciové společnosti 6.000,-- Kč.