Dědictví

Pozůstalostní řízení se zahajuje podle posledního evidovaného místa trvalého pobytu zůstavitele (zemřelého) na základě vydaného úmrtního listu příslušnou matrikou. Soud zároveň pověří dle rozvrhu soudu notáře jako soudního komisaře k úkonům v řízení o pozůstalosti. Příslušným je soud, v jehož obvodu měl zemřelý evidováno místo trvalého pobytu. Účastníci pozůstalostního řízení si tudíž v tomto jediném případě nemohou vybrat notáře, notář je přidělen dle předem stanoveného rozvrhu, aby byla zaručena nestrannost a nezávislost notáře.