Výpisy z IS veřejné správy

Výpisy z Insolvenčního rejstříku

O výstup z Insolvenčního rejstříku může požádat kdokoliv, na základě sděleného IČ, firmy společnosti, jména nebo rodného čísla.

Takový ověřený výpis je veřejnou listinou.

Za vydání výpisu z Insolvenčního rejstříku je účtována odměna notáře ve výši 50,-- Kč (bez DPH).