Výpisy z IS veřejné správy

Výpisy z Živnostenského rejstříku

O vyhotovení ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku ohledně jakékoliv osoby zapsané v Živnostenském rejstříku kdekoli v České republice může požádat kdokoliv. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému příslušným živnostenským úřadem.

Za vydání výpisu z Živnostenského rejstříku je účtována odměna notáře ve výši 50,-- Kč (bez DPH).