Dědictví

Odměna notáře

Odměna soudního komisaře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Jedná se o § 12 a § 13 výše uvedené vyhlášky, kdy základem odměny je obvyklá cena aktiv pozůstalosti. Na internetu existuje řada webových portálů, které vám automaticky odměnu notáře vypočítají.

Odměna soudního komisaře činí:

z prvních 100 000 Kč základu ...................................................................... 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............................................ 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu.......................................... 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu.......................................... 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu........................................ 0,1 %,

nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.