Notářské služby

Ustanovení správce dědictví

Ze zákona je požadován notářský zápis o povolání správce pozůstalosti. Správce pozůstalosti v takovém případě po smrti pořizovatele samostatně obstarává až do vyřízení dědictví záležitosti spojené s děděným majetkem. Správa se může týkat veškerého majetku, který k datu úmrtí pořizovatel bude vlastnit, nebo pořizovatel může ustanovit správce pozůstalosti k vyčleněnému – konkrétnímu majetku. Taktéž může být ustanoveno více správců pozůstalosti. Praktické je ustanovit správce pozůstalosti v případě, že máte větší podnik, podíly  v obchodních společnostech, podnikáte jako OSVČ, případně jste vlastníky nemovitosti s nájemníky a nepřejete si, aby v průběhu dědického řízení došlo ke znehodnocení děděného majetku.  
 
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy.

Za sepsání zápisu o povolání správce pozůstalosti je výše odměny 1.500,-- Kč bez DPH.